Масаж при спортисти
масаж-при-спортисти

Масаж при лекоатлети Леката атлетика е вид спорт, в който са включени няколко дисциплини. Разнообразният характер на тези дисциплини изисква развиването на качествата сила, издръжливост, бързина и ловкост в различна степен, като едно от тези качества е преобладаващо. Различаваме: 1. Ходения. 2. Бягания. 3. Скокове. 4. Хвърляне и тласкане. Видовете бягания и ходения се различават едно от друго по бързината и издръжливостта, с която се изпълняват. С най-голяма бързина се изпълнява бягането на къси разстояния, а с най-малка ходенето. Масаж при спортисти на ходене Ходенето е циклично движение за придвижване в пространството. Според усилието, което е необходимо, и начина на изпълнението ходенето бива обикновено и спортно. Двата вида ходене се различават по своята механика. Обикновеното ходене се изработва още от първата година от живота на човека и се използва непрекъснато в бита и труда. То влиза обаче и в някои спортни дисциплини, напр. туристическото ходене. Ходенето спада към дисциплините с леки натоварвания и е подходящо за всички възрасти. Натоварването зависи от дължината на маршрута, от релефа на местността, носения товар, бързината и състоянието на пътя – пясък, сняг, асфалт и т.н. Спортното ходене поради особената му координационна структура е твърде сложно и изисква големи усилия. При него натоварването е голямо поради бързината и издръжливостта, която спортистът трябва да притежава. Една от най-сериозните задачи на спортиста в ходенето е да овладее до съвършенство дишането, тъй като от него зависи до голяма степен спортният успех. Ходенето е едно от най-успешните средства за развиване на дишането. Спортистът трябва да овладее координацията на дишането […]

Continue Reading →