Енергиен обмен при масажа

„Няма да отдам нищо от енергията, която ми е необходима, и няма да поема енергия, ако тя не ми е необходима.” В началото на масажа ръцете и краката се опознават взаимно. Ръцете опипват, галят, притискат, размачкват и въртят крака – много нежно и внимателно, за да се създаде доверие и отпускане. При всеки вид масаж съществува енергиен обмен. Промените, които настъпват вследствие въздействието на масажа, не са резултат само от енергията на масажиста. Те не могат да се обяснят единствено с това, че той е отдал своята енергия или част от нея; те се дължат на взаимния енергиен обмен. Енергетичния процес може да се сравнис катализаторното действие на някои вещества: катализаторът спомага за протичането на дадена реакция, но самият той не участва в нея. Така масажиста помага на пациента да се освободи от вътрешните задръжки, които му пречат да запази хармоничното си равновесие. Тези промени са безспорно доказателство за жизнената енергия на масажирания, а не за квалификацията на масажиста. Същността на енергията е в свободното и преминаване, но има блокирана и погрешно посочена енергия. Ако тя се освободи, една част от нея може да се предаде на масажиста, което се изразява в леко главоболие, бързо преминаваща умора или необичайно усещане в масажиращите ръце. Тези временни дразнители не са причина за прекъсване на масажа. Достатъчно е ръцете да се раздрусат силно, насочени към земята, да си спомните мотото на енергийният обмен и да прогоните отпадналостта или главоболието с няколко дълбоки вдишвания. След приключване на масажа подръжте ръцете под течаща студена вода. […]

Continue Reading →

Значението на енергията

Мобилизирането и правилното насочване на енергията в масажа е от решаващо значение за крайния резултат. За да прилагаме с успех шиацу, собствената ви енергия ки трябва да е с добро качество. Според древните философи в основата си вашият организъм е предопределен от пренаталната (преди раждането ви) ки, която получавате в момента на зачеването. Тя зависи от възрастта и здравословното състояние на родителите, но все пак обстоятелствата, свързани с раждането, също оказват влияние. Преталната ки-енергия се съхранява в областта на бъбреците и не може да се увеличава – тя или намалява при неправилен начин на живот, или най-добрия случай запазва количеството си, когото начинът ви на живот е разумен. Има само един начин за съхраняване на този ценен запас – умереност. Каквато и да е злоупотреба с тялото, например приемането на наркотици, постоянното късно лягане и претоварването с работа през продължителен период от време, изчерпва енергийния запас. При жените енергията намалява в следствие на раждане, а при мъжете – от сексуаланата им активност. За разлика от пренаталната ки, в човешкия организъм има постоянен приток на постнаталната (след раждането) енергия. Това е ки, която получаваме от земята чрез храната си и от небето чрез дишането. Затова е важно да обърнем особено внимание и на двата вида енергия.

Continue Reading →