Енергиен чакра масаж
енергиен_масаж

  Енергийният чакра масаж е вид масаж, насочен към духовния мир на човека. Той е в състояние по много деликатен и в същото време ефективен начин да допринесе за съхраняване или при необходимост за възстановяване на физическата и душевната хармония. Освен това той е масажна техника, която помага на човека в душевното му развитие и разгръщането на неговия индивидуален потенциал. С помощта на чакра масажа може да се ускори не само лечението на заболяванията-прилагането му води до уравновесеност и вътрешно спокойствие и до овладяване на личните проблеми и недостатъци. Наименованието „енергиен чакра масаж” е до известна степен подвеждащо, тъй като понятието „масаж” по правило се свързва с движение н а ръцете като размачкване(омесване), потупване или поглаждане на тялото. При енергийния чакра масаж тези техники не се използват от друга страна, понятието „масаж” придобива много по широк смисъл и служи като основно понятие за всички методи, които са особено подходящи за развитието на лечебната сила на ръцете. Енергийният чакра масаж може да се изпълнява без особени предварителни познания и подготовка и се прилага в случаите, в които не се препоръчват други масажни техники-например при тежки хронични заболявания или определени кожни болести. Освен това енергийният чакра масаж е много нежна форма на терапия, която директно може да се прилага за лекуване на душевни проблеми, без да оказва странични въздействия. Не на последно място този метод е особено подходящ и за самолечение. Енергийният чакра масаж по принцип се прилага за лечение на всякакви заболявания. Съществуват случаи, в които не бива да се използват […]

Continue Reading →