Видове масажи
vidove-masaji

Съществуват различни видове масажи. Масажът е специфична процедура, използвана предимно за укрепване на физическото и психическото здраве, закаляването на организма, повишаване на трудоспособността или отморяване след физическо и психическо натоварване, както и за подобряване на общия вид и доизлекуването на някои последици след прекарани заболявания и травми. От кратката характеристика следва, че тази процедура може да влияе върху човека в много отношения. Според предназначението си масажът се дели на няколко групи: 1. Лечебен (рехабилитационен) масаж. Това е лечебна процедура, която се прилага при лекуване или отстраняване на последици от някои заболявания или състояние след прекарана травма. Този масаж се извършва от професионално подхгтвени специалисти – здравни работници, най-често висш или среден медицински персонал в рехабилитационните заведения на Института за народно здраве, както и в балнеоложките центрове, институциите за рехабилитация и санаториумите. В Чехословакия лечебният масаж в тези заведения се прави безплатно и по препоръка на лекар. 2. Козметичен масаж. Този вид масаж се извършва срещу заплащане в специализирани салони от квалифицирани козметички и с него се цели отстраняването на козметични дефекти или подобряване на общия вид на кожата. 3. Възстановителен масаж. Той е предназначен за освежаване и по-бързо отморяване на здрави хора. Провежда се от квалифицирани специалисти-масажисти по желание на клиентите, като платена услуга в обществени плавални, сауни, градски бани и други. 4. Спортен масаж. При спортистите се прилагат различни форми на спортен масаж. Най-ефикасен е този, с който се цели общо укрепване на организма на състезателите, за да могат да постигнат по-добри спортни резултати (подготвителен масаж). Непосредствено преди състезание […]

Continue Reading →

Рефлекторен масаж
masaj_reflektoren

Ръцете като инструмент при рефлекторния масаж Физическият допир означава съчувствие, утеха, помощ, успокояване на болката, лечение. Масажът е изкуство на нежното докосване, което ни помага да преодолеем неприятностите и да възстановим изгубеното душевно равновесие. Масажистът „приема” с ръцете си информация за състоянието на човека. Най-големият секрет за ефективния рефлекторен масаж е разтоварването. Затова най-важният принцип е краката да се масажират нежно, внимателно и чувствено. Масажираният трябва да се отнася с доверие към процедурата и да има усещането, че е „попаднал в добри ръце”. Нека уточним още веднъж: за рефлекторния масаж са необходими само ръцете ни. Те символизират човешкото отношение, отдаване, приемственост, обновление. Следователно масажът няма нищо общо с натиска или силата. С негова помощ се осъществява естествената необходимост от натоварване и отпускане, освежаване и покой, активиране и разтоварване. Тоест масажът по своята същност съответства на законите в живота и на жизнения ритъм. Винаги са заети и двете ръце – едната като опорна, а другата – като масажираща. Движенията на масажиращата ръка са динамични, плавни, започващи от средата й. Опорната ръка служи за обхващане на масажирания крак и противостои на масажиращата ръка. Палецът е особено важен: върхът му е главното контактно място на масажиращата ръка с крака, като предава масажните импулси към съответните зони. Ритмичните движения на палеца и свободно подвижният крак на масажирания образуват едно хармонично единство. Движенията на палеца наподобяват тези на гъсеница и са ориентирани винаги напред.  Върхът на палеца опипва внимателно тъканта и се връща; палецът се движи свободно, ставите му никога не са напълно прегънати.                                                   

Continue Reading →