Сърдечно-съдовата система

Въздействие на масажа върху сърдечно-съдовата система

Благодарение на масажа се увеличава броя на функциониращите капиляри, усилва се местния кръвоток и се активизира кръвообращението като цяло. Става преразпределение на кръвотока между активните и неработещите органи и тъкани, усилва се кръвоснабдяването на мускулите и кожата, следователно се повишава тонусът им.
Особено значение има масажът за венозната система, осъществяваща заедно с лимфната дренаж на тъканната течност в органите. Кръвта се движи по вените по-малко интензивно, отколкото в артериите, особено в малките съдове, във връзка с това често се създават условия за възникването на застойни явления и отоци в тъканите и органите. Масажът подобрява тока на кръвта по вените, препятства застояването й и отстранява отичането.
Отделно трябва да се отбележи влиянието на масажа върху системата от кожни капиляри, които осъществяват обмяната на веществата между кръвта и околните тъкани. Под въздействието на масажа капилярите се отварят, а температурата в масажираните и близките до тях участъци се повишава с 0,5-5С, което допринася за подобряване на окислително-възстановителните процеси и за по-интензивното кръвоснабдяване на тъканите.
Възникващото при масаж разширяване на капилярната мрежа в кожата и подобряването на венозното кръвообращение облекчава работата на сърцето.
В някои случаи масажът може да предизвика незначително повишаване на кръвното налягане и увеличаване на количеството тромбоцити, левкоцити, еритроцити и хемоглобин в кръвта. Но скоро след края на процедурата съставът на кръвта влиза в норма, а кръвното налягане се понижава.
Масажът увеличава и ускорява отичането на лимфата от органите и тъканите. При травми и заболявания на опорно-двигателния апарат токът на лимфата се забавя, появяват се застой и отоци, което влошава храненето на клетките. Като се масажира увредена част, може да се ликвидират застойните явления, както в увредения участък, така и в периферията. По същия начин масажът помага да се разнесат отоците от различен произход.
При масажа движението на ръцете трябва да е по хода на протичане на лимфата, встрани от прилежащите лимфни възли.
Дори най-простите и неизискващи особени усилия масажни техники, като поглаждане например, могат да предизвикат изпразване на лимфни съдове и ускоряване на лимфния ток. А разтриването или потупването могат да доведат до значително разширяване на лимфните съдове.
По такъв начин въздействието на масажа върху кръвоносната и лимфната система се оценява двояко: от една стана, той съдейства за по активното снабдяване на органите с хранителни вещества и кислород, а от друга, води до по-бързо извеждане от организма на продуктите от разпада.

Post Categories: Видове масажи
Tags: