Масажът

Малко история на масажа

Не би било вярно да се твърди, че масажът е изобретен в някоя определена страна. На първо място, поглаждането и разтриването са рефлекторни действия на човека, а на второ, масажът във вида, в който е дошъл до нас, е синтез от всевъзможни методики, и всеки решава за себе си коя от тях да предпочете.
Произходът на думата „масаж” обаче и до днес предизвиква много спорове. Така например едни филолози смятат, че терминът е произлязъл от френския глагол masser – размачквам, който на свой ред е бил заимстван от арабския – mass – докосвам, пипам, или masch – нежно натискам. Други предполагат, че корените на думата „масаж” трябва да се търсят в гръцкия, латинския и древноевропейския, а трети – в санскрит. Във всеки случай в значението на думата ще присъства докосване.
Първите споменавания за масаж се срещат в папирусите, които са вече над 5000-години. В древен Китай учебник по масаж може да се нарече книгата „Кунг-Фу”, в която не само се описват подробно масажните техники, но и се обосновава тяхното лечебно въздействие върху човека, посочва се степента на натиск върху кожата и продължителността на масажа за всеки отделен случай. По-късно във всички провинции на Китай били организирани лечебно-гимнастически школи където лекарите овладявали изкуството на масажа и където отивали болните за лечение с масаж и физически упражнения. Най-прочутата школа се намирала в Канфан, а нейният ръководител носел титлата небесен лекар. Източните лечители правели масаж не само на мускулите, но и на ставите. Дори съвременните физиолози и масажисти признават „Кунг-Фу” за един от най-авторитарните източници, описващи методиката и техниката на масажа.

Post Categories: Видове масажи
Tags: