КОНТАКТИ

 

КОНТАКТИ

To order a massage in Sofia, please first decide what kind of massage you need – whether you prefer classic relaxing massage or a painful and powerful deep tissue massage. The therapeutic effect of massage varies according to its type and according individual needs and their physical condition. The same massage will have different effect on different people, depending on one’s physical and emotional state.

You could also choose various types of sports massages. Restorative massage after sport that aids muscle relaxation and removal of lactic acid from muscle cells, speeds recovery and helps nutrition at the cellular level. Toning massage before sport – tones muscles and prepares them for exercise, heats the connective tissue, bone and ligaments.

You can select any combination of massages that come to your mind. When it comes to a special type of massage, please make your request in writing via the contact form.

Massages in Sofia can be ordered through the contact form, email or phone call.

Please note that you need to pre-book you massage. We not the fire brigade, nor ambulance services – we offer professional massage in Sofia and this calls for pre-booking, preparation and professionalism. Requests for massages to be performed immediately will not be accepted. We work long hours, weekends and public holidays, but only for those with prior appointments.

 

За да поръчате масаж в София, моля първо решете от какъв масаж имате нужда. Дали предпочитате класически релаксиращ масаж или по-болезнения и силов дълбокомускулен масаж. Терапевтичното действие на масажа е различно съобразно неговия вид и според човека и неговото физическо състояние. Един и същ масаж се отразява по различен начин на различни хора, един и същ масаж влияе по различен начин на един и същи човек в зависимост от неговото физическо и емоционално състояние.

Бихте могли да изберете също така и различните видове спортен масаж. Възстановяващ масаж след спорт, който спомага за отпускане на мускулатурата и изхвърляне на млечната киселина от мускулните клетки, ускорява възстановяването и подпомага храненето на клетъчно ниво. Тонизиращ масаж преди спорт – тонизира и подготвя мускулите за натоварване, загрява съединителната тъкан, костните и ставните връзки.

Можете да изберете и всяка друга комбинация от масажи, която ви дойде на ум. Ако става въпрос за по специален вид масаж моля направете вашето запитване писменно, през формата за контакт.

Масаж в София можете да поръчате през формата за контакт, по имейл или с обаждане по телефона.

Моля имайте предвид,че е необходимо да запазите предварително час за масаж. Ние не сме пожарна команда нито бърза помощ – ние предлагаме професионален масаж в София и това изисква спокойствие, подготовка и професионализъм.  Заявки за масаж от сега за след малко няма да бъдат приемани. Ние работим с удължено работно време, събота и неделя и на официални празници, за това предварителното запазване на час е задължително.