Енергиен чакра масаж

енергиен_масаж

 

Енергийният чакра масаж е вид масаж, насочен към духовния мир на човека. Той е в състояние по много деликатен и в същото време ефективен начин да допринесе за съхраняване или при необходимост за възстановяване на физическата и душевната хармония. Освен това той е масажна техника, която помага на човека в душевното му развитие и разгръщането на неговия индивидуален потенциал. С помощта на чакра масажа може да се ускори не само лечението на заболяванията-прилагането му води до уравновесеност и вътрешно спокойствие и до овладяване на личните проблеми и недостатъци.
Наименованието „енергиен чакра масаж” е до известна степен подвеждащо, тъй като понятието „масаж” по правило се свързва с движение н а ръцете като размачкване(омесване), потупване или поглаждане на тялото. При енергийния чакра масаж тези техники не се използват от друга страна, понятието „масаж” придобива много по широк смисъл и служи като основно понятие за всички методи, които са особено подходящи за развитието на лечебната сила на ръцете.
Енергийният чакра масаж може да се изпълнява без особени предварителни познания и подготовка и се прилага в случаите, в които не се препоръчват други масажни техники-например при тежки хронични заболявания или определени кожни болести. Освен това енергийният чакра масаж е много нежна форма на терапия, която директно може да се прилага за лекуване на душевни проблеми, без да оказва странични въздействия. Не на последно място този метод е особено подходящ и за самолечение.
Енергийният чакра масаж по принцип се прилага за лечение на всякакви заболявания. Съществуват случаи, в които не бива да се използват масажни техники като акупресура или аромамасаж – при наличието на някои кожни болести, тежки сърдечно-съдови заболявания или заболявания на костите, респ. фрактури. В тези случаи енергийният чакра масаж представлява пълноценна алтернатива, тъй като няма противопоказания. Най-важното приложение обаче е на духовно, ментално и емоционално ниво. Лечението чрез полагане на ръцете на определени места по тялото е много подходящ метод при страхови неврози, чувство на несигурност, натрапчиви идеи или зависимости(от наркотици и други). Енергийният чакра масаж е най-доброто средство при стремеж към жизнерадост, креативност и творчески сили, за задълбочаване на връзката с други хора, за прогонване на чувството на самота, за подобряване на способността на концентрация или просто за проясняване на мислите. Нека добавим още нещо и по темата за духовния аспект на енергийния чакра масаж. Чакрите са свързани с аурата на даден човек, т.е. с фината невидима обвивка около тялото. Това енергийно поле служи като щит срещу отрицателните влияние и в същото време е показател за здравословното състояние на човека. Във всеки случай енергийният чакра масаж допринася и за изграждане на силна и здрава аура.

Енергиен чакра масаж

Post Categories: Видове масажи
Tags: , , ,