Въздействие на масажа 

въздействие-на-масажа

С помощта на масажа може целенасочено да се променя функционалното състояние на организма. Съществуват пет основни типа въздействие на масажа върху функционалното състояние на организма: тонизиращо, успокояващо, трофично, енерготропно, нормализиращо.
Тонизиращо въздействие
Тонизиращото въздействие на масажа се измерва с усилването на процесите на възбуждане в централната нервна система. То се обяснява, от една страна, с увеличаването на потока нервни импулси, предавани в кората на големите полукълба на главния мозък от рецепторите на масажираните мускули, а от друга – с повишаване на активността на ретикуларната формация на главния мозък. Тонизиращото въздействие на масажа се използва за отстраняване на отрицателните въздействия при хиподинамика, предизвикана от малко подвижен по принуда начин на живот или от различни патологии.
Сред масажните техники, оказващи тонизиращ ефект, може да се отделят следните: енергично дълбоко размачкване, разтръскване, подрусване и всички ударни техники. За да бъде максимален тонизиращият ефект, масажът трябва да се изпълнява в бързо темпо и за неголям интервал от време.
Успокояващо въздействие
Въздействие на масажа Успокояващото въздействие на масажа се проявява в задържане на дейността на централната нервна система, предизвикано от умерено, ритмично и продължително дразнене на рецепторите. Най-добре успокояващият ефект се постига с масажни техники като ритмично поглаждане на цялата повърхност на тялото и разтриване. Те трябва да се изпълняват в бавно темпо в продължение на достатъчно дълъг период от време.
Трофично въздействие
Трофичното въздействие на масажа, свързано с ускорения ток на кръвта и лимфата, се изразява в подобряване снабдяването на клетки с кислород и хранителни вещества. Особено голяма е ролята на трофичното въздействие на масажа за възстановяване на работоспособността на мускулите.
Енерготропно въздействие
Енерготропното въздействие е насочено преди всичко към повишаване на работоспособността на нервно-мускулния апарат. То се изразява в следното:
-активизиране на биоенергетиката на мускулите;
– подобряване на обмяната на вещества в мускулите;
– повишаване образуването на ацетилхолин, което води до ускорено предаване на нервната възбуда на мускулните влакна;
– повишаване на изработването на хистамин, който разширява съдовете в мускулите;
– повишаване на температурата на масажираните тъкани, водещо до ускоряване на ензимните процеси и увеличаване на скоростта на съкращаване на мускулите.
Нормализиращо въздействие
Този тип въздействие е особено важен при рязко преобладаване на процесите на възбуждане или задържане в нервната система. Под влияние на масажа в зоната на двигателния анализатор се създава огнище на възбуда, което по закона на отрицателната индукция е способно да потисне огнището на застойно, патологично възбуждане в кората на главния мозък. По такъв начин се регулира динамиката на нервните процеси.
Нормализиращото действие на масажа има голямо значение при лечението на травми, тъй като то съдейства за по-бързо възстановяване на тъканите и отстраняване на атрофията.
За нормализиране на функциите на различните органи по правило се прилага сегментарен масаж на определени рефлексогенни зони

Post Categories: Видове масажи