Уроци по масаж

Уроци-по-масаж

В серия от статии ще ви запозная с моите Уроци по масаж.

 

Учим се да правим масаж. За последното десетилетие е публикувано такова количество специализирани и популярни издания, посветени на всевъзможни видове, методики и техники на масажа, че начинаещите могат съвсем да се объркат.
На първо място масажните техники трябва да се усвоят и извършват с всяка ръка. Опитът показва, че ако първите няколко сеанса масажистът изпълнява само с лявата ръка, той по-бързо и по-качествено  овладява изпълнението на техниките с двете ръце.
Второ, след като се усвои една от техниките на масажа за всички участъци от тялото, може да се премине към изучаването на друга техника. След овладяването на всички техники те се изпълняват за всички части на тялото в комплекс (2-3 пъти всяка).
Трето, посоката на масажиращите движения изобщо не е произволна. Те трябва да се изпълняват по хода на движение на кръвта и лимфата в посока към най-близкия лимфен възел.
Всяка масажна техника се състои от няколко фази и има своите нюанси. Най разпространените техники може – с известна степен на условност – да се разделят на основни и спомагателни. Макар че в редица случаи спомагателните техники стават основни.
Дългогодишният опит показва, че за провеждането на всеки сеанс масаж – не само хигиенен, но и специален (спортен, лечебен) – е достатъчно да се усвоят следните основни техники:
-поглаждане
-изстискване
-разтриване
-размачкване
-вибрация и ударни техники
Спомагателните масажни техники са:
-подрусване
-разтърсване
-ударни техники и други
Уроци по масажОсновните масажни техники може да се разделят на средно дълбоки (поглаждане, изстискване, разтриване) и дълбоки (размачкване) и ударни (вибрация).
Всяка масажна техника служи за постигането на определени резултати, оказва специфично физиологично въздействие и се изпълнява при определено изходно положение на пациента. Така и в едни случаи масажистът трябва да застане с лице към пациента, в други странично.
При изпълнението на масажните техники трябва да се редуват, без да се прави прекъсване между тях.

 

 

 

Съвет: Започнете да изучавате техниките върху себе си. Така ще разберете и какви усещания ще изпитват вашите клиенти, и какви ефекти трябва да окажат едни или други масажни техники.

 

 

Видове размачкване

Уроци по масаж – надлъжно размачкване
То обикновено се използва за масаж на мускулите на крайниците, гърба, корема, гърдите, тазовата област, страничните повърхности на врата. Използва се по хода на мускулните влакна.
Преди провеждането на техниката изпънатите пръсти се поставят се поставят на масажираната повърхност по такъв начин, че палецът да се намира от противоположната на останалите пръсти страна. Като се заеме това положение, мускулът се захваща и издърпва, започва да се размачква в посока към центъра. Мускулът не трябва да се пуска дори за миг, пръстите трябва да го обхващат плътно. В началото натискът се осъществява към страната на палеца, след това палецът оказва натиск по посока на останалите пръсти. По този начин мускулът изпитва натиск от двете страни.
Надлъжното размачкване може да се изпълнява с двете ръце, при това всички движения се изпълняват поред: едната ръка се движи след другата. Техниката се изпълнява дотогава, докато не се размачка целият мускул.
Надлъжното размачкване може да се изпълни с прекъсващи движения, със скокове. При този вид ръката масажира отделни участъци от мускула. Обикновено прекъснатото размачкване се прилага, когато е нужно да се пропуснат поразени участъци от кожата, а също и за стимулация на нервно-мускулния апарат.

Уроци по масаж – напречно размачкване
Използва се при масаж на крайниците, гърба, корема, тазовата и шийната област.
Напречното размачкване се използва също за разнасянето на отоци, засилване оттичането на лимфата и подобряване на кръвообращението. В този случай движенията трябва да са насочени към лимфните възли, които са разположени в близост с масажирания участък.
За повишаване тонуса на мускула, активизиране на съкращателната му функция масажът е полезно да се прави по цялата му дължина.
При напречното размачкване ръцете се поставят напречно на масажирания мускул. Ъгълът между масажираната повърхност и наложените ръце трябва да е около 45 градуса. Палците се разполагат редом от едната страна на масажираната повърхност, а останалите пръсти от другата.
Всички фази на размачкването е изпълняват едновременно или с редуване. Ако се изпълнява едновременно напречното размачкване, двете ръце преместват мускула на една страна, а в случая с редуване едната ръка придърпва мускула към масажиста, а другата – в обратна посока.
Ако размачкването се провежда с една ръка, другата може да се използва за тежест.
Напречното размачкване трябва да започне с тялото на мускула. След това движенията постепенно се насочват към сухожилията.
Мускулите и сухожилията е най-добре да се размачкват с една ръка надлъжно, затова при приближаването към сухожилието другата ръка може да се отдръпне и техниката да се завърши с едната ръка. След като сухожилието и мястото на прикрепване на мускула бъдат размачкани, може да се започне движение в обратна посока. В този случай върху мускула се поставя свободната ръка и се изпълнява напречно размачкване вече с двете ръце. Всеки мускул трябва да се масажира по подобен начин няколко пъти, като напречното и надлъжното размачкване се редуват.

 

Ординирано размачкване
Ординирането размачкване на най-простата масажна техника. Състои се от два цикъла.
1. С изпънатите пръсти, които не трябва да се прегъват във фаланговите стави, плътно се обхваща мускулът, така че между дланта и масажирания участък да няма просвет; след това пръстите се стремят да се съберат, като повдигат мускула и извършват въртеливо движение към страната на четирите пръста до отказ.
2. Без да се разтварят пръстите, мускулът се връща в изходно положение. В края на движението пръстите отпускат мускула, но дланта остава плътно притисната към него. След това дланта се придвижва напред и захваща следващия участък.
Отново започва първият цикъл на размачкването и така постепенно се минава по цялата дължина на мускула. Броят пълни цикли зависи от дължината на масажирания участък. На бедрото например се изпълняват 4-5 пълни цикъла.
Тази разновидност на размачкването обикновено се прилага при масажиране на вратните мускули, големите гръбни и седалищни мускули, предната и задната част на бедрото, задната повърхност на прасеца, рамото, а също и на корема.

Двойно ординирано размачкване
двойното ординирано размачкване ефективно стимулира мускулната дейност. Разликата на тази техника от обичайното ординирано размачкване се закючава в това, че с двете ръце поред се провеждат две ординирани размачквания. При това движенията трябва да се насочени от долу нагоре. При масажа на мускулите от задната страна на подбедрицата и рамото пациентът трябва да легне по корем. Ако се масажират мускулите на бедрото, кракът се сгъва в коляното.

Двойно пръстеново размачкване
То се прилага при масаж на трапецовидните мускули, коремните, гръдните мускули, крайниците, широките гръбни мускули, вратните и седалищните. Изпълнението на тази техника е по-удобно, ако пациентът е легнал на плоска повърхност. Масажираните мускули трябва да са максимално отпуснати. Ръцете се поставят върху масажирания участък, така че разстоянието между тях да е равно на широчината на дланта. Палците са поставени срещу останалите пръсти. С изпънатите пръсти се захваща и повдига мускулът. При това едната ръка мести мускула към масажиста, а другата – в противоположна посока. Размачкването се прави плавно, без резки скокове, за да не се причини билка на пациента. При масажирането на плоски мускули тази техника на размачкване не се прилага, тъй като е невъзможно тези мускули да се издърпат нагоре.

Уроци по масаж -двоен гриф
Този метод се прилага при масаж на мускулите в предната и задната повърхност на бедрото, косите коремни мускули, гръбните и седалищните мускули, рамото.
Двойният гриф се изпълнява както и ординирано размчкване, но задължително с тежест. Съществуват два варианта на двойния гриф.
1. Палецът на едната ръка натиска палецът на другата; останалите пръсти на едната ръка оказват натиск върху пръстите на другата.
2. Основата на дланта на едната ръка оказва натиск върху палеца на другата.

 

Уроци по масаж – техника и функционално въздействие на разтриването

Уроци по масажРазтриването е основен похват при почти всички видове масажи. Понеже натискът, който се прави между масажираното място, е по-голям отколкото при поглаждането, пръстите на масажиста не се плъзгат по кожата, както при поглаждането, но движат кожата след себе си. Получават се бързо зачервяване и повишаване на местната температура по кожата, което е доказано експериментално.
Подобреното кръвоснабдяване на дадена става води до подобрено хранене на сухожилието и връзките на ставата, а това значи подобрена функция на ставата. Особено след упражнения, които има опасност да доведат до загуба или намаляване функцията на ставата в следствие на принудителния инактивитет, разтриването е начин, чрез който се предотвратяват лошите последствия. То спомага също за резорбиране на патодичните течности при травмиризирана става, за разтягане на цикатрикси в областта на ставата, възстановяване работоспособността на дадена става.
Приложено върху мускулите, разтриването подобрява кръвоснабяването , като разширява кръвоносните капиляри и увеличава техния брой. По този начин подобрява храненето на мускула.
Разтриването, както и поглаждането влияят върху нервната система успокояващо и обезболяващо. Много добре го понасят спортистите след умората. Разтриването спомага за отстраняването на умората.
то се прави с върха на пръстите, основата на палците и основата на дланите. При разтриване на ставите не всякога е възможно ръцете да се движат по посока на лимфотока, а понякога вървят напречно на лимфните възли.
Различаваме два вида разтриване: разтриване на стави и разтриване на мускули.
Някои използват похватите за разтриване само на ставите и не препоръчват разтриване на мускулите. Други използват всички похвати за разтриване както на ставите, така и на мускулите.

 

Post Categories: Видове масажи
Tags: , ,