Спортен масаж София

спортен-масаж-софия

Тренировъчен спортен масаж София

Тренировъчният спортен масаж е един от основните видове спортен масаж. Той се прилага паралелно с тренировките, като е включен в плана на целогодишната или многогодишна подготовка на спортистите. Целта на тренировъчния масаж е да помага за бързото и максимално мобилизиране на организма, за влизане в спортна форма, когато е необходимо и за нейното поддържане, да допълва тренировката или да я замести при особени ситуации – травми, климатични причини и други. Тренировъчният масаж бива: общ и частичен.
– Общият тренировъчен масаж  въздейства върху целия организъм и цели функционалното му укрепване и развитие. Прилага се върху цялата телесна повърхност и подлежащите меки тъкани и стави. Задачата му е да стимулира общо органите и системите на спортист.
– Частичният тренировъчен масаж  има избирателно въздействие. Той се прилага върху оная мускулатура, която е заангажирана пряко в дадена спортна дисциплина.

Предварителен спортен масаж София

Предварителни масаж се прилага в последните 2-3 дни преди състезанието и непосредствено преди него, но не по-късно от 10-15 минути преди старта. Неговото индивидуализиране е задължително.
1. Предварителен общ масаж – Той се прилага няколко дни преди състезанието тогава, когато е прекъснат тренировъчния масаж. Целта на този вид масаж е да поддържа тонуса и спортната форма на спортиста.
2. Предварителен предстартов масаж – Прилага се преди състезанието от 30 минути до няколко минути преди старта. Целта му е да се бори с неблагоприятните настъпили стартови и предстартови състояния.
А. Масаж при предстартова треска – спортисти с повишена нервна възбуда. Целта на масажа е да уравновеси процесите в кората на главния мозък, за да нормализира нервното състояние на спортиста.
Б. Масаж при предстартова апатия – спортисти с вяла, отпусната нервна реакция. Целта на масажа е да се отстранят вредните огнища на потискане в централната нервна система.
В. Масаж при спортисти с хладна кожа – това състояние най-често се среща при спортисти, практикуващи водни спортове и спортисти, които от топли помещения трябва да излязат и да се състезават или тренират при ниски температури. Получава се т. нар. „гъша кожа” – кожата на спортиста настръхва, кожните капиляри се свиват, от което кръвообращението се разстройва и кожата побелява. Целта на масажа в тези случаи е да разшири кожните капиляри, да премахне свръхвъзбудимостта, да хиперемизира кожата и чувството за студа изчезне.
Г.  Масаж при боева готовност – Мотивирано, уравновесено състояние на спортиста. Състоянието се характеризира с мобилизация, готовност да се даде максимално възможно постижение, уравновесени нервни реакции, урегулирани възбудни и задръжни процеси.

Възстановителен спортен масаж

Спортен масаж СофияВъзстановителен е този вид спортен масаж, който се прилага след каквото и да е натоварване, било то физическо или умствено, и при каквато и да е умора на организма. 1. Възстановителен масажа между тренировките – дву- или триразов през деня е предимно частичен. Прави се с цел възстановяването и повишаване на работоспособността на спортистите.
2. Възстановителен следтренировъчен масаж – Редица изследвания показват, че тренировъчните натоварвания оказват въздействие върху организма дълго време след тяхното прекратяване. Възстановителният масаж е този, който помага на организма по-бързо и по-пълно да се възстанови за следващите тренировки.
3. Възстановителен следсъстезателен масажа – Прилага се в зависимост от умората на спортиста след състезанието – 1 час след неголяма умора, а при по-голяма 1 или няколко часа и при изтощение – след 1 или 2 дни.
4. Възстановителен междурундов масаж – Прилага се при боксьори между рундовете, при борци между отделните части на борбата, при фехтовачи при отделните боеве, при гимнастици – между състезанията на отделни уреди и други. При този вид възстановителен масаж се разполага само с няколко минути. Методиката на масажа се определя от продължителността на почивката, вида спорт, степента на умора и индивидуалните особености на спортиста.
5. Възстановителен междуетапен масаж – Масаж, който се прилага между отделните етапи / части на състезанието – многоетапни колоездачни състезания, многоетапни автомобилни състезания, шахматни турнири, боксови, баскетболни и др. В повечето случаи се разполага с 24 часа за възстановяване на натрупаната умора и остатъчните явления след пренатоварването, които се отразяват отрицателно върху функционалните възможности на организма.
Редица изследвания и наблюдения доказват благотворното влияние на масажа върху спортистите. Не трябва, обаче, да се забравя, че мускулатурата се тренира и привиква към масажа така, както привиква към физическите упражнения. Затова спортния масаж трябва да започва паралелно с тренировките, да продължи до самото състезание и след него.

Мускулен масаж

Чрез мануално въздействие върху патологичните изменения в мускулите се осъществява както местно подвлияние на мускулите, така ирефлекторно въздействие върху разположени далеч органи, свързани с масажираната зона. Какви масажни приоми да се използват зависи от измененията в масажната тъкан. При повишен мускулен тонус целта на масажа е неговата релаксация. Започва се с поглаждане. Акцентира се върху различни похвати на разтриването, особено кръгообразното. Омачкването се извършва бавно, плавно с разтягане в дълбочина. Основният показател за силата на омачкването, а и изобщо за масажа, е палпаторния усет на масажиста. Ръката му е не само инструмент на труда, а и сетивен орган, с който долавя функционалното състояние на мускула. Ако се усети, че под влияние на масажа мускулът се стяга, повишава тонусът си, силата трябва веднага да се намали, бързината да се забави. Мускулът се отпуска и от нежни вибрации приложени стабилно и лабилно, било с ръка или вибратор.
При намален мускулен тонус масажът е насочен към неговото нормализиране. Той започва с прийомите на дълбокото поглаждане, следват похватите на надлъжното, напречното и зигзагообразното разтриване. Масажистът продължава с омачкване. Използват се похватите валяне, омесване и други. Следват прийомите на сечене, потупване, похлупване и други. Намира приложение и вибрацията без отделяне на ръцете. Масажът е интензивен и завършва с поглаждане.

 

Спортен масаж при туризма и походите на дълги разстояния

В днешно време спортния масаж печели все по-голяма популярност и в туризма. Развитието на този спорт като състезателен изисква от участниците значително по-добра обща физическа подготовка. И тук спортния масаж помага за закаляване на организма. Правилно приложена, тази процедура се препоръчва за всички туристи. Преди туристически поход правим тренировъчен масаж на мускулите, сухожилията и ставите. По-добре е да се оставим на грижите на квалифицирам масажист, но се прибягва и до взаимен масаж между лица, предварително добре запознати с другите необходими условия за правилното провеждане на процедурата. Можем да използваме и масажни уреди.
Самомасажът също е много полезен, но самият той е твърде изморителна дейност, затова е необходимо да го извършваме на части (първия ден – самомасаж на краката, втория – трупа, третия – на ръцете и шията).
При пешеходния туризъм, ски-спорта и алпинизма най-натоварени са краката. Затова ги масажираме със специално внимание. Преди започването на похода се прави предварителен или съкратен предварителен масаж или самомасаж.  През почивките по време на похода след добро измиване – масаж или самомасаж и накрая, след приключването му – възстановителен спортен масаж.
Според конкретните климатични условия се подбират охлаждащи или загряващи помощни масажни средства. Загряващите предпазват и от евентуални мускулни спазми.
При подводния туризъм и колоезденето в дъждовно време за масаж или самомасаж се използват специални масла, които правят кожата по устойчива спрямо влагата.
След приключване на изморителни туристически походи все по-често се прилага и възстановителен масаж, съчетан със сауна или плуване за релаксация.
За възстановяването на силите след приключване на туристически походи е безусловно необходимо топул и студен душ, който дава възможност поне за опростен самомасаж.

 

Основни масажни похвати и приложението им

Масажните похвати при спортния масаж се разделят на шест основни групи:
– поглаждане
-размачкване
– разтриване
– удряне (ударни похвати)
– вибриране
– движения на ставите
При провеждането на масажа се постъпва по посочения ред. Той винаги започва и завършва с поглаждане (начално и заключително).
Поглаждането е най-използваната група масажни похвати. С една или с две ръце поглаждаме масажирания с длани, с тилната част на дланта или само с възглавничките на пръстите. Поглаждането се отразява предимно върху кожата и подкожната тъкан. Чрез него се увеличава кръвоснабдяването  и се ускорява движението в тъканите.
Размачкването влияе главно върху кръвообращението и лимфотока не само на кожата и подкожната тъкан, но и по-дълбоко върху мускулите. В размачкваните мускули обмяната на веществата се подобрява и засилва. Мускулното напрежение се повишава или намалява според прилаганите похвати. Размачкването е най-силно въздействащият и най-резултатният масажен похват.
Спортен масаж СофияРазтриването е подобно на поглаждането, но то въздейства върху подкожната, съединителна тъкан и мускулатурата предимно в дълбочина. Особено добър ефект се постига чрез разтриване на ставите, главно на ставните торбички и местата около тях. Прилага се също и върху плоските мускули. Разтриваме с кръгови или спираловидни движения с палец, с няколко или с всички пръсти (с възглавничките на пръстите), с длани или юмруци.
Разтриването дава ефект, подобен на поглаждането.
Ударните похвати се делят на две основни групи: повърхностни и дълбоки. Обикновено с двете ръце се правят последователни бързи удари. Нанасяме серия удари, като в началото и края удряме по-бавно и по-леко. По принцип този похват се прилага само върху добре отпуснати мускули, в противен случай ударите са болезнени. Там където чувстваме твърдата съпротива на костите , правим движенията по-леко, в противен случай масажът става болезнен. При правилно извършен масаж никога не се изпитват болки!
Въздействието на ударните похвати зависи от използваните методи, от силата на провеждането им и от мястото, върху което те се прилагат. По-леките удари повишават мускулния тонус и предизвикват временна вазоконстрикция (стесняване на кръвоносните съдове). По-силните удари влияят върху мускулите по обратния начин – кръвоносните съдове се разширяват (вазодилатация) и нервната система се успокоява. Ударните похвати се  характеризират и с въздействието върху по-отдалечените части на тялото, където пряко не се извършва масаж. Това влияние се постига по рефлекторен път.  Така например както посочва Гремптън, потупването по гърба нормализира и забавя честотата на пулса, според Мошков то влияе върху отделянето на стомашни сокове. Лекото потупване успокоява, средно силното, с бързи ветрилообразни движения възбужда,  силното потупване може да намали болката.
Вибрирането е група от масажни похвати, при които се изисква пълно отпускане на мускулите. Поради това понякога поставяме крайниците на масажирания в различни положения, чрез които постигаме максимално отпускане. Тези похвати лесно могат да бъдат заменени от масаж, извършен с помощта на електрически вибратори.
Въздействието на вибрирането е рефлекторно и възбуждащо.
В мускулната тъкан то подобрява кръвоснабдяването . С бързо и силно вибриране дразним мускулите, тонусът им се повишава и така постигаме общо мобилизиране на цялото тяло. Бавното и умерено вибриране води до отпускане на мускулите и крайното му въздействие върху организма е успокояващо (чрез централната нервна система).
Движенията на ставите могат да бъдат пасивни, активни или смесени. Извършваме ги в една или едновременно в няколко стави.
Ефектът от движенията в ставите влияе върху кръвоснабдяването, с тях се дразнят нервните окончания и пряко се въздейства върху цялата става. Те имат голямо значение за преодоляване на остатъчните явления от някои ставни травми при спортистите (спортно-лечебен масаж).

Масажът като средство за подобряване на спортните постижения

За укрепване и подобряване на физическото и психическото ни здраве , на способността ни да се трудим, учим и т.н. може да допринесе тренировъчният масаж.
В спорта този вид масаж улеснява подготовката на начинаещите спортисти да понесат увеличеното натоварване по време на тренировки и състезания. Тренировъчният масаж може да бъде съчетан със спортно-лечебен или рехабилитационния масаж.
Тренировъчният масаж обикновено се извършва върху цялото тяло. Той е най-продължителната от всички подобни процедури – трае около 50 – 60 минути. Може да бъде частичен, насочен към определена част на тялото (например само на краката). При него се прилагат всички групи масажни похвати и всички видове поглаждане, размачкване, разтриване, удряне, вибриране и движения в ставите.

 

Условия за провеждане на спортен масаж

 

Спортен масаж се препоръчва в различни случаи. Засега най-често се прилага при спортисти за възстановяване след напрегнати тренировки или състезания, когато трябва да се отстранят различните вещества, възникнали в организма вследствие на преумората. Според степента на умората този масаж се прави приблизително от 30 минути до няколко часа след физическото натоварване, а ако то е било особено изтощително – и след по-продължителна пасивна почивка, или евентуално на следващият ден.  Често този масаж се предшества от сауна.
Друга причина за масажиране на спортистите са натоварени тренировки или състезания, когато се прави предварителен масаж, подходящо дозиран според състоянието на спортисти в момента (успокояващ или възбуждащ). Съобразно с условията той се прилага преди спортното загряване или след него.
При продължителни състезания или турнири в почивките между спортните натоварвания е подходяща съкратена комбинация от тези два масажа.
Спортен масаж СофияИ трите посочени вида масаж са предназначени за здрави спортисти, предимно в състезателни период.
В периодите на подготовка е подходящ общият тренировъчен масаж, който укрепва целия организъм и дава възможност на спортиста добре и без трудности да понася нарастващото натоварване по време на тренировките. Спортния масаж предотвратява прекомерна умора на цялото тяло или на отделна негова част. Прави се един или два пъти седмично в дните, когато тренировките не са твърде интензивни. На спортистите, които по някаква причина са били принудени да прекъснат тренировките си (например поради заболяване или травма) , след излекуването се прилага тренировъчен масаж три пъти седмично, включително и в периода на състезанията (също в дните, когато тренировките са по-леки). Спортен масаж значително ускорява възстановяването на силите и дава възможност за сравнително кратко време спортистът да  възстанови напълно формата си.
В междинните периоди , когато спортистите няма специална подготовка и предимно почиват , все пак е необходимо добрата форма да се поддържа и да се предотврати спадане на физическата издръжливост. За тази цел е добре поне веднъж седмично да се прави спортен масаж за поддържане на формата, който е подобен на тренировъчния,включва групи масажни похвати, но, общо взето е по-лек и значително по-краткотраен (всеки похват се повтаря само около пет пъти а при тренировъчния – 12 – 15 пъти).
Основната предпоставка за всички видове масаж е доброто здравословно състояние на целия организъм. Прилагаме ги само когато знаем, че няма да доведат до опасно влошаване на здравето.

 

Спортен масаж при кънкьорите

Спортен масаж СофияКарането на кънки има голямо оздравително значение. То оказва въздействие върху целия организъм. От кънкьора се изискват според това какъв състезател е, качествена бързина, издръжливост, ловкост и гъвкавост. Особени изисквания се предявяват към вестибуларния апарат.
При кънки-спорта най-активни са мускулите на предната част на бедрата, лумбалната област и седалището. Натоварени са обаче, макар и по-малко, и задните повърхности на бедрата, подбедриците и глезенните стави.
Спортен масаж СофияТренировъчният спортен масаж е подобен на масажа при спринтьори. Прилагат се всички похвати, като се избягват много дълбоките и раздразващите. Обръща се внимание на мускулите и ставите на долните крайници, лумбалната област, гърба, корема и подлопатъчната област.
Провежда се също предварителен и възстановителен масаж по всички правила.

Спортен масаж при фехтовчици

Спортен масаж СофияФехтовката е комплекс от физически упражнения, които изработват у фехтовчиците редица важни качества, като бързина, смелост, точност, решителност, най-фина координация и до висша степен кинестетичната чувствителност.
Тя се отразява на бързината на мускулните съкращения за горните крайници, които стават много бързи, а тези на долните крайници се забавят. Протичането на процесите в централната нервна система е много бързо. Най-натоварени са мускулите на горните крайници (особено на активния), лумбалната област, седалището и по-малко на долните крайници.Спортния масаж е много необходим при фехтовчиците. През време на тренировка се масира с бързи еластични начини и похвати мускулатурата на горните крайници, гърба, подлопатъчната област, седалището и долните крайници. Особено детайлно се обработват ставите на ръката, която държи оръжието, и от ставите на долните крайници Ахилесовото сухожилие и стъпалата.
Спортен масаж СофияПредварителният спортен масаж има голямо значение за запазване на спортната форма. Един – два дни преди състезанието на фехтовача се прилага цялостен успокояващ масаж, състоящ се от леко поглаждане и разтриване с еластични размачквания. Масажът обхваща цялата мускулатура на горните крайници, гръдния кош, гърба, бедрата и подбедриците.
Спортен масаж СофияОсобено внимателно се обработват мускулите-привеждачи (аддуктори) на бедрата, които имат голямо значение за позата на фехтовчика. За скоковете, които фехтовачът извършва, от голямо значение е масирането на предната част на бедрото и мускулатурата около тазо-бедрената става.
В деня на състезанието е зависимост от състоянието на спортиста се прилага предварителен масаж. След състезанието се използват възстановителен спортен масаж.

 

 

Post Categories: Видове масажи
Tags: , ,