Сегментарен масаж

сегментарен-масаж

Рефлекторно-сегментарен масаж.През 50-те години на миналия век германците Glaeser и Dalicho, обобщавайки всички рефлекторни масажи, създават рефлекторно-сегментарения масаж. Той обработва патологичните находки във всички слоеве на кожа, подкожие, съединителна тъкан, мускули и периост. След като е поставена точна диагноза, уточнени са миналите и прдружаващи заболявания, установени са всички рефлекторни промени по телесната повърхност, рефлекторно-сегментарен масаж се назначава от лекар и се изпълнява от обучено лице.
Човешкият организъм е едно цяло. Заболяването в един орган не е изолирано явление, а се отразява върху целия организъм. Гръбначно-мозъчните нерви имате сегментарен строеж. Те от своя страна са свързани с вегетативната нервна система. Така че телесната повърхност и вътрешните органи са рефлекторно свързани. Всяко патологично огнище предизвиква рефлекторни изменения във функционално свързаните с него органи и тъкани, инервирани от един и същ сегмент на гръбначния мозък. Рефлекторно обоснованите изменения в телесната повърхност – кожа, подкожие, съединителна тъкан, мускули и периост и максимално болезнени точки от своя страна повлияват неблагоприятно на първичното огнище, поддържати засилват заболяването.

Сегментарен масаж Откриването, отстраняването и разкъсването на патологичните връзки между заболелия орган и патологичните изменения в телесната повърхност посредством специални масажни техники на рефлекторно-сегментарния масаж способстват за благоприятния изход на заболяването. Затова трябва добре да се знае рефлекторно-сегментания строеж на гръбначномозъчната нервна система.

Post Categories: Видове масажи
Tags: ,