Рефлекторен масаж

masaj_reflektoren

Ръцете като инструмент при рефлекторния масаж

Физическият допир означава съчувствие, утеха, помощ, успокояване на болката, лечение. Масажът е изкуство на нежното докосване, което ни помага да преодолеем неприятностите и да възстановим изгубеното душевно равновесие. Масажистът „приема” с ръцете си информация за състоянието на човека.
Най-големият секрет за ефективния рефлекторен масаж е разтоварването. Затова най-важният принцип е краката да се масажират нежно, внимателно и чувствено. Масажираният трябва да се отнася с доверие към процедурата и да има усещането, че е „попаднал в добри ръце”.
Нека уточним още веднъж: за рефлекторния масаж са необходими само ръцете ни. Те символизират човешкото отношение, отдаване, приемственост, обновление. Следователно масажът няма нищо общо с натиска или силата. С негова помощ се осъществява естествената необходимост от натоварване и отпускане, освежаване и покой, активиране и разтоварване. Тоест масажът по своята същност съответства на законите в живота и на жизнения ритъм. Винаги са заети и двете ръце – едната като опорна, а другата – като масажираща. Движенията на масажиращата ръка са динамични, плавни, започващи от средата й. Опорната ръка служи за обхващане на масажирания крак и противостои на масажиращата ръка.
Палецът е особено важен: върхът му е главното контактно място на масажиращата ръка с крака, като предава масажните импулси към съответните зони. Ритмичните движения на палеца и свободно подвижният крак на масажирания образуват едно хармонично единство. Движенията на палеца наподобяват тези на гъсеница и са ориентирани винаги напред.  Върхът на палеца опипва внимателно тъканта и се връща; палецът се движи свободно, ставите му никога не са напълно прегънати.

Рефлекторен масаж                                                  

Post Categories: Видове масажи
Tags: , , ,