Подводен масаж

Подводен масаж и водни процедури

Всички водни процедури са много приятни. Някои от тях можем да правим сами, за други е необходимо квалифицирано обслужване. Въздействието им се дължи на температурата на водата, както и на бързата промяна на тази температура (топлинно въздействие), на водната струя, налягането на подемната сила на водата (механично въздействие), на химичния състав (химично въздействие), а също и на прибавките към водата.
Топлинното въздействие зависи главно от температурата й и от размера на телесната повърхност, потопена във вода. От значение са също проводимостта  и топлинния капацитет на средата, времетраенето на процедурата и индивидуалната реакция на организма. Различно е въздействието на водата, парата, снега и леда.
Баня с температура около 35 градуса е неутрална и практически не влияе върху организма. Колкото повече температурата се отклонява от тази величина, толкова по-силна е реакцията му. Температурата на водата влияе рефлекторно чрез кожата и води до промени в кръвообращението и във вътрешните органи.
Химичното й въздействие се наблюдава при солената (морската), вода, минералните води и при добавянето на някои вещества към нея.
Механичното й въздействие се дължи на налягането й (предимно върху гръдния кош) при престой или движение в нея, което се отразява предимно върху дишането. Такъв ефект имат течащата вода под душа и другите водни процедури.
Подводен масаж и процедури дават многостранен резултат. Особено силно е изразен рефлекторният им ефект, тъй като се създава приятно усещане за физическо и психическо отпускане и общо подобряване на настроението.Температурните промени в тялото под влияние на по-хладната или по-топлата вода се отразяват върху цялата нервна система. Краткотрайните водни процедури – топли и студени, са възбуждащи, продължителните най-често водят до отпускане на нервната система. Прекалено ниската или обратно – прекалено високата температура на водата, не предизвикват усещане за студ или горещина, а само усещане  за болка, което не бива да се допуска.
Водните масажи и процедури повишават общата устойчивост спрямо умората и значителните отклонения в температурата. В кожата и целия организъм се отделят активни вещества, които могат да доведат до повишена неспецифична закаленост, а това е твърде ценно.
Също така се повишат кръвообращението на тъканите и се ускорява лимфотока, с което се постига по-бързо отстранява на т.нар. отпадъчни вещества от мускулите и ставите след натоварване.
Ефектът от подводния масаж зависи от формата на наконечника на маркуча, който може да бъде широк или тесен. Самият масаж се извършва с вода под налягане на разстояние 15 см. от тялото , което изцяло (освен главата) е потопено във водата. Подводния масаж на крайниците трябва да бъде насочен към средата на тялото. На ставите той трябва да бъде кръгов или спираловиден, на корема – по посока на часовниковата стрелка, а на гърба и гръдния кош – под формата на „легнали осморки”. Не се масажират половите органи, предната част на шията и бюста при жените. Като се променя силата на водната струя, температурата на водата и времетраенето на процедурата , както и смяната на налягането можем да постигнем различно въздействие върху организма.
Подводен масаж можем да си правим опростено и сами, като легнем в средно топла вана и с по-топла вода масажираме с ръчния душ отделните части на тялото. Можем да постигнем повишен ефект от този масаж, като регулираме наконечника на ръчния душ: ако развием разпръсквателя или го смени с друг, получаваме струя вода, различна по форма и сила.
Подводният масаж и процедури се прилагат предимно за отморяване, при обща отпадналост, променливи настроения, както и при липса на апетит, склонност към повтарящи се инфекциозни заболявания и други. Тези процедури не се провеждат непосредствено след голяма преумора и хранене. Те не бива да се правят на чувствителни места, особено лицето, предната страна на шията и половите органи. При оплаквания от здравословен характер е необходим предварителен медицински преглед и спазване на указанията на лекаря.
Резултатът от подводния масаж може да се повиши, ако към водата се прибавят различни препарати – соли, пенливи вещества, които се продават на пазара.

Post Categories: Видове масажи
Tags: ,