Масаж

масаж

Масаж в здравния режим на хората

Съвременният живот в много отношения е по-сложен, отколкото в миналото. От днешния човек, който има значително по-високо общо образование, с основание се очаква, че ще постига и по-добри резултати в учението, труда, спорта и другите си дейности.
Трябва обаче да си дадем сметка, че правото ни на здраве и безплатна медицинска помощ ни задължава да укрепваме и подобряваме здравословното си състояние. От това зависят и по-високите постижения на всеки от нас.
Променя се характерът на много професии, повишават се изискванията по отношение на човешката психика и намаляват възможностите за физическа активност. Това се отразява неблагоприятно върху здравето и издръжливостта на много хора. Срещу отрицателни фактори, които значително допринасят за разпространението на т. нар. болести на цивилизацията, можем успешно да се борим с увеличаване на двигателната си активност предимно чрез физически труд, спорт и друга подходяща дейност.
За подобряване на физическите сили и здравословното състояние на всеки от нас значителна роля може да изиграе масажът, независимо от това дали спортуваме или не. Активните спортисти могат да ни служат за пример в използването на тази процедура – те вече имат натрупан богат положителен опит.
Масаж може да прилага всеки от нас, ако се запознае добре не само с масажните похвати, но и с редица други важни условия.
Чрез масаж всеки може да закалява организма си, особено двигателния апарат, да подобрява кръвообращението и лимфотока в тялото си и цялостно да укрепи физическото и психическото  си здраве. Масажът повишава съпротивителните сили и ускорява възстановяването след физическо и психическо натоварване.
Масаж

Самомасажът, освен другите си предимства създава и значително физическо натоварване на ръцете.

В заключение искаме да обърнем внимание, че масажът дава пълноценен ефект само в съчетание с оптимален режим на живот. Той може да се превърне в добър помощник при усилията ни за всестранно самоусъвършенстване.

Post Categories: Видове масажи