Масаж за гимнастици

masaj-za-gimnastici

 

Масаж за гимнастици съдържа в себе си някои специфични особености, за които ще стане дума в следващите редове.

Гимнастиката е дисциплина, която има за цел да развие и укрепи общо целия организъм и затова тя решава редица задачи на физическото възпитание. Тя развива опорно двигателния апарат, засилва проприоцептивната чувствителност, усъвършенства координацията. Масаж за гимнастициГимнастиката подобрява и усъвършенства функциите на вътрешните органи. Тя има и голямо значение за възпитанието на морално-волевите качества.
Макар че гимнастиката развива общо целият организъм, нейните видове и разнообразност в упражненията засягат  една или друга мускулатура. Напр. при спортната гимнастика най-голяма тежест пада върху мускулатурата на раменния пояс и тя трябва да бъде всестранно развита – силна и издръжлива, с високи координационни възможности. При нея от голямо значение са гъвкавостта и състоянието на ставите на долните крайници, които са важни при отскоци. При земната гимнастика се изисква висока координация със сила и издръжлива мускулатура. Масаж за гимнастициАеробиката пък изисква гъвкавост, ловкост, голяма издръжливост и сила на мускулатурата, балансиране и други.
Като се вземат предвид тези особености на гимнастиката, се избира и съответният вид масаж, който подпомага изработването на разнообразните качества, необходими за гимнастиката.
Тренировъчният масаж трябва да влезе като неразделна част от тренировката на гимнастика. Прилага се общ и частичен масаж.
Общият масаж трае от 40 до 60 минути. Използват се всички начини и похвати на спортния масаж. Те се индивидуализират според мускулатурата, която се масира. В дните на частичен масаж се редурат масаж на трупа с масаж на раменния пояс и долните крайници.
При частичния масаж на раменния пояс и трупа се прилагат всички по-меки и по-дълбоки похвати на тренировъчния масаж, като се обръща повече внимание на мускулатурата на раменния пояс и гърба. Не трябва да се забравя също и мускулатурата на коремната стена и диафрагмата. Обработват се също така предмишниците, китките и хватките на ръцете, чието състояние има голямо значение за здравия хват върху уреда.
При частичния масаж на долните крайници се обръща голямо внимание на ставите и стъпалото, чиято еластичност и здравина имат голямо значение при отскоци и приземяването.
Предварителният масаж се прилага 2 – 3 дни преди състезанието. Състои се от успокояващи похвати, които обхващат цялото тяло и имат за цел да успокоят и отморят състезателя, но същевременно да поддържат добро кръвообращение на мускулатурата и тонуса й. Сеансът  трае около 40 минути.
В деня на състезанието се прилага предварителен масаж за подпомагане на загряването или пък за отстраняване на някои неприятни предстартови състояния. Масажът в тези случаи се индивидуализира.
Гимнастическите упражнения, макар и тежки, са краткотрайни и се изпълняват на големи интервали. Те не водят до голям умора, като напр. при футбола, маратона и други, затова възстановителният масаж при тях няма такова голямо значение. След състезанието се прилага топъл душ, цялостен успокояващ масаж и почивка.

Post Categories: Видове масажи
Tags: