Енергия и масаж

„Няма да отдам нищо от енергията, която ми е необходима, и няма да поема енергия, ако тя не ми е необходима.”

В началото на масажа ръцете и краката се опознават взаимно. Ръцете опипват, галят, притискат, размачкват и въртят крака – много нежно и внимателно, за да се създаде доверие и отпускане.
При всеки вид масаж съществува енергиен обмен. Промените, които настъпват вследствие въздействието на масажа, не са резултат само от енергията на масажиста. Те не могат да се обяснят единствено с това, че той е отдал своята енергия или част от нея; те се дължат на взаимния енергиен обмен. Енергетичния процес може да се сравнис катализаторното действие на някои вещества: катализаторът спомага за протичането на дадена реакция, но самият той не участва в нея. Така масажиста помага на пациента да се освободи от вътрешните задръжки, които му пречат да запази хармоничното си равновесие. Тези промени са безспорно доказателство за жизнената енергия на масажирания, а не за квалификацията на масажиста. Същността на енергията е в свободното и преминаване, но има блокирана и погрешно посочена енергия. Ако тя се освободи, една част от нея може да се предаде на масажиста, което се изразява в леко главоболие, бързо преминаваща умора или необичайно усещане в масажиращите ръце. Тези временни дразнители не са причина за прекъсване на масажа. Достатъчно е ръцете да се раздрусат силно, насочени към земята, да си спомните мотото на енергийният обмен и да прогоните отпадналостта или главоболието с няколко дълбоки вдишвания. След приключване на масажа подръжте ръцете под течаща студена вода. Много важно е в края на енергийния обмен да отведете от себе си погрешно насочената енергия. Повтаряйте наум: ПОГРЕШНО НАСОЧЕНАТА ЕНЕРГИЯ ИЗТИЧА. След това измийте ръцете си със сапун и топла вода.

Post Categories: Видове масажи
Tags: