Eнергията в масажа

Мобилизирането и правилното насочване на енергията в масажа е от решаващо значение за крайния резултат. За да прилагаме с успех шиацу, собствената ви енергия ки трябва да е с добро качество. Според древните философи в основата си вашият организъм е предопределен от пренаталната (преди раждането ви) ки, която получавате в момента на зачеването. Тя зависи от възрастта и здравословното състояние на родителите, но все пак обстоятелствата, свързани с раждането, също оказват влияние.

Eнергията в масажаПреталната ки-енергия се съхранява в областта на бъбреците и не може да се увеличава – тя или намалява при неправилен начин на живот, или най-добрия случай запазва количеството си, когото начинът ви на живот е разумен. Има само един начин за съхраняване на този ценен запас – умереност. Каквато и да е злоупотреба с тялото, например приемането на наркотици, постоянното късно лягане и претоварването с работа през продължителен период от време, изчерпва енергийния запас. При жените енергията намалява в следствие на раждане, а при мъжете – от сексуаланата им активност. За разлика от пренаталната ки, в човешкия организъм има постоянен приток на постнаталната (след раждането) енергия. Това е ки, която получаваме от земята чрез храната си и от небето чрез дишането. Затова е важно да обърнем особено внимание и на двата вида енергия.

Post Categories: Видове масажи
Tags: ,